Úvod

Dobrý den,

vítám Vás na webové stránce věnované veterinární akupunktuře.

Jmenuji se MVDr. Lubomír Sojka a promoval jsem na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v r. 1998. Prakticky celý svůj dosavadní profesní život se věnuji pohybovým problémům zvířat a terapii bolesti. Zejména pak muskuloskeletálnímu systému. V poslední době se zaměřuji čím dále více na konzervativní možnosti řešení těchto potíží a k nim neoddělitelně patří i akupunktura - tedy ovlivnění těla člověka nebo zvířete pomocí vpichů drobnými jehlami do přesně vymezených a popsaných bodů a oblastí na těle.

Akupunktura se k léčbě zvířat používala již před několika tisíci roky. Jde tedy o velmi starou a vyzkoušenou techniku, rozšířenou do celého světa z Asie. Donedávna byla aplikována pouze klasickým způsobem v rámci tradiční čínské medicíny (TČM), a byla tedy pro spoustu lékařů těžko akceptovatelná. Až v posledních několika letech dochází k rozvoji této techniky i na Západě a jejímu začlenění do klinické praxe a do standardního panelu nástrojů, umožňujících ovlivnit bolestivé a zánětlivé reakce v těle.

Obecně lze říci, že akupunktura jako léčebná technika je jenom jedna. Podstatně rozdílný je ale způsob, jakým ji aplikujeme. Já praktikuji především tzv. Západní vědecký způsob (Western scientific acupuncture), který je založen na neuropatofysiologii vzniku, vedení a následném reflexním tlumení bolesti a nervového vzruchu celkově. Tento přístup je poměrně moderní, je silně segmentální (jak je popsáno dále) a je předmětem intenzivního výzkumu v posledních letech. Jeho použití na problémy pohybového aparátu také dává signifikantně lepší výsledky než přístup klasický.

Získat vědomosti a praktické zkušenosti v tomto odvětví medicíny je bohužel v naší republice nemožné. Cestuji proto často do zahraničí (Rakousko, Velká Británie), kde se snažím vzdělávat a získávat cenné poznatky z praxe.

Náročný postgraduální studijní program jsem zakončil úspěšným složením závěrečných zkoušek a jsem tedy oficiálně certifikovaný veterinární lékař pro akupunkturu a léčbu chronické bolesti zvířat.

Absolvované kursy a certifikáty můžete shlédnout zde, zde a zde.

V rámci léčby jednotlivých případů jsem členem veterinární konzultační skupiny s působností po celé Evropě, kde mohu konzultovat komplikovanější nebo vzácné případy on-line, a tak zvyšovat kvalitu péče o mé pacienty. Jsem také členem Britské společnosti pro lékařskou akupunkturu (BMAS member).

V případě potřeby či jen zájmu o tuto účinnou a bezpečnou léčebnou techniku mě prosím neváhejte kontaktovat, rád zodpovím Vaše dotazy, popř. sjednám konzultaci a vyšetření.

S pozdravem
Dr. Lubomír Sojka, GPCert (WVA&CPM)Princip účinku

Popsat detailně mechanismus účinku této metody pouze v rámci těchto webových stránek není ani možné, a ani účelné. Co ale lze říci je, že záleží, jakým způsobem se s akupunkturou pracuje a jak je aplikována na konkrétního pacienta terapeutem.

V rámci TČM je na tělo a orgány nahlíženo jako na celek, který je vzájemně silně propojen tokem životní energie (tzv. čchi). Jednotlivé orgány mají na těle identifikovatelné dráhy, tzv. meridiány. Těch je celkem 14. Dvanáct hlavních - párových a dva nepárové. V dráze každého meridiánu jsou pak jednotlivé akupunkturní účinné body, které danou oblast, resp. orgánovou soustavu aktivují, utlumují nebo pomáhají obnovit směr životní energie, která nějakou poruchou nebo poraněním přestala proudit, jak má. Tyto body můžeme právě ovlivňovat pomocí vpichu akupunkturní jehlou. Pro léčbu daného problému se více používají body na těle vzdálené od primárního zdroje obtíží. Do celého systému ještě vstupují svým vlivem základní fáze (prvky), které ovlivňují vše živé na této planetě a ke kterým lze životní orgány přiřadit, a také důležitý princip kladu a protikladu jin / jang. Tomuto náhledu a léčebnému systému je třeba věřit. Má trochu nádech tajemna, mystiky. Snaží se tělo znovu dostat do přirozené rovnováhy a je pro nemalou část veterinární odborné společnosti neakceptovatelný.

Naproti tomu náhled západní (western) medicíny je převážně neuropatofyziologický a segmentální. Tento systém pracuje s mechanismem vzniku a vedení bolesti a ovlivnění této nervové dráhy pomocí přirozených vyšších nervových center. Bolest, která vychází z určitého místa a trápí zvíře, je vedena tzv. pomalými vlákny a ovlivňuje (zcitlivuje) určité centrum v mozku a jeho limbický systém. Pokud budeme do okolí tohoto místa vpichovat v určitém schématu drobné neškodné jehličky, které ponecháme několik desítek minut v pozici, pak je takto vytvořená tzv. rychlá (signální) bolest vedena rychlými vlákny. V podstatě předběhne chronický bolestivý vjem a je zpracována v jiné části mozku, kde po aktivaci tlumivých center dojde k uvolnění velmi potentních a důležitých látek (např. endorfiny, katecholaminy, serotonin). Ty poté sestupnou drahou postupně utlumí dané bolestivé ložisko.

Toto “předběhnutí” se děje v horním (dorsálním) rohu daného míšního segmentu těla. Spolu s látkami tlumícími bolest také souběžně anebo následně dochází k uvolnění celé řady biologicky silně aktivních substancí, které také tlumí zánětlivé reakce, ovlivňují reparační hojivé procesy po prodělaném poranění atd. Je nutné vědět, že poměrně velkou část těchto elementů zatím detailně nemáme zmapovánu a sám mozek jako centrální řídící orgán také zdaleka není zmapován… Aplikační body se tedy snažíme hledat v okolí daného zdroje bolesti (zánětu), případně se snažíme aktivovat míšní segment, ze kterého je daný orgán (nebo oblast) inervován. Pokud to situace a anatomická lokalizace umožňuje, použijeme v této oblasti i klasické funkční akupunkturní body. Jejich přítomnost je možné exaktně zjistit např. vypnutím po aplikaci lokálního anestetika. Body lze přes zavedenou jehlu stimulovat, a tak podstatně zvýšit účinnost akupunktury. Používáme manuální stimulaci, působení magnetického pole, resp. aplikaci elektrického, velmi slabého, přesně definovaného proudu - tzv. elektroakupunkturu.

Z vlastní klinické zkušenosti mohu potvrdit, že tato technika, pokud je indikovaně použita, je velmi účinná a bezpečná. Je nutné zdůraznit, že je třeba mít stanovenu pokud možno přesnou diagnózu a akupunkturu nechat aplikovat na své zvíře pouze řádně školeným, resp. certifikovaným veterinárním lékařem!!! Lze ji pak použít jako čistě samostatnou, tak i doplňkovou terapii řady jiných onemocnění a poruch (například řešení nechutenství a bolesti při onkologických onemocněních atd.).

Stojí tedy za to rozšířit povědomí o ní mezi chovatelskou i veterinární odbornou veřejností.

Elektroakupunktura

Jak již název napovídá, jedná se o techniku, kdy jsou jehly zavedené do daných míst a akupunkturních bodů stimulovány pomocí přesně definovaného elektrického pole. Působením elektrického proudu dochází ke stimulaci nervových zakončení a následnému uvolnění důležitých neurotransmiterů, látek ovlivňujících bolest, zlepšujících hojivé procesy a zvyšující prokrvení v dané oblasti. Různé frekvence ale ovlivňují různé mediátory a mají různý vliv na potlačení bolesti v mozku a v míše. Podstatný je také charakter (křivka) průběhu elektrického stimulu. Průběh s výrazným vrcholem (peakem) je nevhodný.

Aby byl klinický efekt maximální, je nutné použít novější typy generátorů elektrického proudu, které umožňují pravidelné, střídavé použití jak nízkých frekvencí (pod 10Hz), tak vysokých (do 100Hz) a mají kvadratickou a poměrně plochou křivku průchodu proudu. Tato střídavá oscilace v průběhu jednoho ošetření a možnost navolení míry intenzity elektrického proudu zajistí dobré přijetí pacientem bez obranných pohybů zvířete a především dojde k uvolnění tak potřebných neurotransmiterů a potlačení bolesti. Dochází také ke stimulaci nervové tkáně a změnám ve vedení nervového vzruchu.

Samozřejmostí by měla být možnost připojení více kanálů; zabudovaný časovač; volitelně, plynule nastavitelný rozsah intenzity elektrického proudu a zvuková signalizace ukončení nastavené doby terapie. Nutností jsou pak precizně zpracované minisvorky (clipy), pomocí kterých se přístroj připojí k poměrně tenkým a drobným akupunkturním jehlám.

Ve své praxi používám nový digitální AS Super 4 digital needle stimulator německé firmy Schwa-Medico. Je lehce přenosný a umožňuje připojení až 8 jehel přes 4 pracovní kanály.

Ošetření elektroakupunkturou doporučuji v těchto případech:

 • Když klasická stimulace pouze akupunkturními jehlami nestačí.
 • Po poraněních míchy úrazem či výhřezem disku.
 • Potřebujeme-li delší a intenzivnější utlumení chronické bolesti (zejména neuropatická bolest po poškození např. míchy, onkologická bolest).
 • Při použití akupunktury na podporu hojení ran a řešení některých kožních obtíží.
 • Při neurologických defektech především periferního nervového systému ke zvýšení stimulace tkáně - různé formy obrny.
 • K utlumení akutní a silné bolesti po operacích a úrazech.

Léčená zvířata

Na začátek chci říci, že akupunkturu můžeme použít jako jedinou léčebnou techniku, ale v praxi ji spíše aplikuji jako doplňkovou, resp. podpůrnou. Velmi záleží na diagnóze! Vlastní terapie sestává z úvodního detailního klinického vyšetření s důrazem na muskuloskeletální, resp. neurologický aparát a vlastního zavedení jehel. Snažím se spíše používat méně vpichů a přesněji je zacílit. Použití akupunktury je vhodné provádět v klidném prostředí, mimo vlastní provoz praxe, kde zvíře není zbytečně stresováno. Doba vlastní aplikace je obvykle 10 - 20 minut na jedno sezení, opakuje se pak jednou týdně. Je tedy nutné se vždy předem objednat! Většinou se jedna léčebná kůra skládá ze 3 - 4 aplikací. Další ošetření je již silně variabilní a závislé na původním problému.

Používám především kvalitní japonské akupunkturní jehly značky Seirin. Jsou ostré a speciálně povrchově upravované. Zvířata je velmi dobře tolerují a barevné plastové koncovky jsou v srsti jasně zřetelné. Ke stimulaci jednotlivých akupunkturních bodů používám manuální stimulaci, elektromagnetické pulzní pole, resp. standardní elektroakupunkturu. Vlastní aplikaci provádím především západním způsobem, resp. oba principy kombinuji.

Samozřejmě, že ne všechna zvířata se nechají pomocí akupunktury ošetřit. Proto používám při léčbě chronických případů často také specifické léky, které slouží k neuromodulaci bolesti a učinkují především v centrálním nervovém systému. Podstatou terapie je identifikovat daný typ bolesti a stupeň utrpení u každého zvířete a následně mu vytvořit individuální léčebný program tzv. "na míru".

Pes

Uvádí se, že pes reaguje na tuto techniku podobně jako člověk.

V populaci je 80% jedinců citlivých na akupunkturu. 10% je velmi senzitivních a stačí i jedno sezení. 10% je málo citlivých a tato technika pak není příliš vhodná. Velkou výhodou je, že bolestivé, resp. zánětlivé stavy lze velmi dobře kontrolovat i u těch zvířat, která mají nějaké jiné systémové onemocnění (např. ledvinou nedostatečnost, selhání srdce, hormonální dysfunkce atd.), popř. podávání klasických analgetik u nich má podstatné vedlejší účinky.

Pomocí akupunktury lze řešit či pozitivně ovlivnit např. tato onemocnění:

 • Bolest kloubů, zejména v souvislosti s osteoartritídou a dysplazií.
 • Bolesti zad, často dané poškozenou meziobratlovou ploténkou či spondylosou.
 • Poškození vazů (včetně poranění kraniálního zkříženého vazu) a šlach obecně, zánět šlachy bicepsu v rameni.
 • Neurologická onemocnění typu obrny periferních nervů (např. lícního nervu) či syndromu cauda equina.
 • Inkontinence daná především dysfunkcí svěrače močového měchýře.
 • Některá imunitně zprostředkovaná onemocnění (např. polyartritída). Obecně akupunkturou můžeme imunitní systém vybalancovat do normálu.
 • Akupunktura v rámci rehabilitace: po operacích páteře, po tzv. infarktu míchy, po některých typech celkového ochrnutí atd.
 • Jako stimulační a tonizační metoda při celkové slabosti, po prodělaném těžkém onemocnění nebo úrazu, ve stáří….
 • Jako podpůrná technika při chronickém selhání ledvin, provázeném nechutenstvím a zvracením.
 • Určité kožní problémy (např. acral lick granuloma).

A další mnohé poruchy či nemoci.

Kočka

Kočka je obecně citlivější k akupunktuře než pes, ale někdy hůře spolupracuje při vlastní aplikaci. Používám tedy tenčí a menší jehly než standardně, které jsou díky speciálně upravenému hrotu velmi dobře tolerovány.

Rozsah a terapeutické možnosti jsou prakticky shodné jako u psa.

Za zmínku stojí možnost léčby některých onemocnění tlustého střeva (chronická zácpa / megakolon) a močového měchýře (FLUTD syndrom). Dalšími možnostmi jsou posílení organismu a zlepšení klinického stavu při chronickém selhání ledvin, možnost úpravy obtíží při Syndromu chronické rhinitis/sinusitis koček. V mé praxi převládají kočky s postižením pohybového aparátu a chronickou bolestivostí. Nejčastěji jsou léčeny problémy s bolestí kyčlí, kolen a zad. Vzhledem k velkým omezením při klasické medikamentózní léčbě (použití nesteroidů či opiátů) je tato technika u koček obzvláště perspektivní! Velmi rád ji také kombinuji s magnetoterapií.

Ceník

Ceník je aktuální a odráží náročnost získání vzdělání a zkušeností v zahraničí. Musím také dodržovat určité mezinárodní standardy ošetření a použitého materiálu. Ceny obsahují zpracování detailní odborné zprávy, která bude majiteli zaslána e-mailem. Tato zpráva přesně popisuje aktuální zdravotní stav zvířete a navrhuje další plán cílené terapie do budoucna.

Pes a kočka:
Úvodní detailní vyšetření, konzultace problému a první aplikace akupunktury 1500 Kč
Další následná aplikace 1000 Kč
Konzultace k bolestivým stavům a návrh léčby 1300 Kč
Kontrola léčby chronické bolesti 800 Kč
Elektroakupunktura – příplatek 250 Kč
Recept – vypsání 150 Kč

Kontakty

email: lubkas22@gmail.com
internet: www.medipet.cz

ZLÍN
V regionu poskytuji mobilní akupunkturní servis a léčbu bolesti zvířat doma u majitele či v rámci provozu kliniky Medipet Zlín. Platí oficiální ceník.
email: lubkas22@gmail.com